• Hurtig levering
  • Levering 1 - 2 hverdage
  • Bedste kvalitet

Authorized Kirby Morgan dealerHjelm og BandMaske kurset er designet til at undervise kommercielle dykkere, tenders og teknikere i hvordan du udfører rutinemæssig vedligeholdelse, eftersyn og reparation af Kirby Morgan Hjelme og BandMasker og instruerer personale i KMDSI / Dive Lab anbefalede konfiguration og brug af KMDSI Hjelme og BandMasker.

Dette kursus instruerer personale, hvordan man korrekt udfører et eftersyn af regulator side blok og alle tilhørende hjelm og Band Mask komponenter. Man lærer også, hvilke reparationer som kun bør udføres af forhandlere eller dem med specialiseret uddannelse. Kurset blev oprettet for at gøre det muligt for store og små dykning selskaber, samt freelance dykkere på den rette måde at kontrollere, vedligeholde, eftersyn og udføre de fleste reparationer ved hjælp af producenternes anbefalede procedurer og retningslinjer. På dette kursus lærers ikke at udskifte face port eller reparation af glasfiber og gelcoat, men der undervises i identifikation af skader på face port og glasfiber og hvor disse reparationer bliver udført. Ved afslutning, vil hver elev få en Dive laborant Certificering som gælder i tre år for enkeltpersoner eget udstyr og / eller virksomheden eller affilieret selskab udstyr, for hvilke de enkelte værker, samt udstyr tilhørende andre dykning medarbejdere i selskabet som dikteret af virksomhedens politik. Når uddannelsen er afsluttet, bliver man autoriseret og opmuntres til at undervise i KMDSI Operator / User Course ved hjælp af pensum og retningslinjer opsat af KMDSI og Dive Lab, Inc. Hovedformålet ved dette er at udvide viden og uddannelse inden for den kommercielle dykning industrien ved hjælp af uddannede personer, således højne bevidstheden vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse af KMDSI Hjelme, Band Masker og tilhørende udstyr.

1-3 dages Kirby Morgan Technician Training kursus

10-91KMTU Pris DKK 3.600,- excl. moms TunUp for erfarne tekniker ved fornyelse senest 3 måder efter certifikat udløb (ca. 10 timer)

10-92KMTU Pris DKK 3.950,- excl. moms TunUp for uøvet teknikere og for fornyelser 3 måder efter certifikat udløb (ca. 14 timer)

10-93KMTT Pris DKK 4.300,- excl. moms dybdegående begynder kursus for nye og uerfarne teknikere (ca. 18 timer)

Pr. ekstra person fra samme firma -10 % rabat.
 


Supplerende uddannelse

10-94KMTT Pris DKK 1.400,- ecxl. momsFra tidligerer Kirby Morgan service kursus

Rabat 10% gælder for yderligere personer fra samme firma.
Dækker kirby Morgan EXO-26BR, EXO NonBal, M-48 FFM, KMACS-5, og 1. og 2. etape SF Scuba Regulators

Bemærk: Med denne uddannelse, vil du blive uddannet til at foretage reparationer på eget udstyr og firmaets udstyr, du arbejder for, samt andre dykker ansatte i selskabet. Uddannelsen giver teknikeren i det specialiserede KMDSI / Dive Lab program mulighed for rådgivning og bistand i alle problemer og spørgsmål om udstyr. Alle teknikere får KMDSI tekniske opdateringer og nyhedsbreve samt nyhedsbreve. KMDSI Technician kursus tillader kun den studerende at reparere hans udstyr eller udstyr af dykkere i hans selskab den tillader ikke tekniker at gøre reparationer for profit KUN KMDSI Forhandlerne kan foretage reparationer for profit. Forhandler kvalifikationer er noteret på KMDSI og Dive Labs hjemmeside, så brugere af KMDSI produkter kan gennemgå beviser og kvalifikationer status. Ikke-Kirby Morgan forhandlere og personer, der ikke er uddannet af Dive Lab, der udfører reparationer for profit, gør det mod anbefaling af KMDSI og Dive Lab. Ikke-KMDSI certificerede personer, der udgør som certificerede KMDSI / Dive Lab uddannede teknikere er en alvorlig sikkerhedstrussel til dykning industrien og alle brugere af KMDSI udstyr. Dive Lab uddannede teknikere, der arbejder for dykning entreprenører eller som free-lance dykkere kan ikke udføre reparationer for profit, og kan kun arbejde på deres eget udstyr, virksomheden udstyr og udstyr tilhørende de ansatte i virksomheden, som dikteret af virksomhedens politik. Dette gøres for at forhindre personer i at forsøge at blive baghave hjelm mekanik. Alt arbejde og reparationer skal dokumenteres. Eventuelle hjelme og masker præsenteret for arbejde, der ikke har en logbog viser arbejde historie, skal efterses i overensstemmelse med tillæg A2.1.

Betingelser ved deltagelse på Kirby Morgan kurser:

Der medbringen eget udstyr (hjelm/maske) til kurset (det pågældende udstyr er at betragte som ny serviceret efter kursus afslutning)

Kursus prisen er ikke incl. dele og servicekit som udskiftes på kursistens eget udstyr

Kursus prisen er excl. overnatning og middag, men incl. kaffe og vand

Incl. Kirby Morgan Repair Technician Certificate og gebyre til Kirby Morgan

Kirby Morgan Technician Certificate giver kun tilladelse til at udføre service på eget udstyr i det firma som kursisten er ansat i på certificerings tidspunktet