• Hurtig levering
  • Levering 1 - 2 hverdage
  • Bedste kvalitet

Datoer for indlevering af flasker til trykprøvning i 2018:

DATOER FOR 2018

15. august - indlevering 7 hverdage før

Og ved støre antal efter aftale

Flasker til trykprøvning kan forventes retur ca. en uger efter trykprøvningsdatoen. 

 Priser:

Trykprøvning af flasker indleveret uden ventil, net og fod op til 19 liter  incl. håndtering, excl. indvendig rensning DKK 485,- pr/flaske*)  **)

Tillæg for klargøring af flasker indleveret med ventil og fod til trykprøvning og samling samt luftfyldning efter trykprøvning DKK 250,- pr/flaske

Indvendig rensning af flaske for rust i bænk hvis påkrævet DKK 450,- pr/flaske

Betaling for trykprøvning skal ske ved indlevering - Priser er incl. moms

*) prisen for trykprøvning er betinget af at der er modtagt min. 6 flasker til periodens trykprøvning, ellers forbeholder vi os ret til af udskyde til en efterfølgende trykprøvningsdato hvor der er insamlet min. 6 flasker.

**) KASSERINGSGEBYR PR. FLASKE DKK 220,- hvis en flaske ikke kan godkendes og bliver total kasseret at prøvestationen

Selve trykprøvningen udføres af et DANAK-akkrediteret inspektionsorgan, type B, der er godkendt til inspektion af transportable trykbærende gasflasker i komposit, stål og aluminium i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001, § 9, stk. 2 samt bekendtgørelse 685 af 10. juni 2014/ direktiv 2010/35/EU.

Den periodiske kontrol omfatter en vurdering af, om en afrensning for evt. løs maling, eller anden belægning er nødvendig. Konstateres det ved kontrollen, at der er behov for en periodisk undersøgelse, foretages der en indvendig og udvendig inspektion af flasken samt en trykprøvning. Dette sikrer, at der ikke er defekter eller andre skader på flasken eller halsgevind, der gør den uegnet til videre brug. Vurderer Inspektionsorganet en flaske kassabel, vil denne, efter meddelelse til ejer, kasseres til at holde gas under tryk, således at ingen flaskedele kan genbruges

Vi kan derfor tilbyde en kontrol af flasken med henblik på at sikre at flasken fortsat lever op til gældende regler for den pågældende flasketype.